działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Dariusz Kruglej

Prezes Zarządu

email: d.kruglej@elkol.pl

Dariusz Kruglej posiada wykształcenie wyższe – ukończył wydział finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach uzyskując tytuł magistra ekonomii, wydział techniki Uniwersytetu Śląskiego uzyskując tytuł magistra projektanta systemów informatycznych oraz podyplomowe studia oparte na strukturze MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia z zakresu finansów oraz złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. W 25 letniej karierze zawodowej pełnił funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych firm z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

od 2016 – Elkol Sp. z o.o. Prezes Zarządu
od 2012 – Elkol Sp. z o.o. – Zastępca Prezesa Zarządu
od 2008 – Śląski Dom inwestycyjny Elimar SA – Prezes Zarządu
2006 – 2007 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Idea SA – Wiceprezes ds. operacyjnych
2004 – 2006 Zakłady Gumowe Bytom SA – Wiceprezes ds. finansowych
2001 – 2004 Grupa Kapitałowa Farmacol SA – Wiceprezes Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu
2000 – 2001 Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice SA – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych ds. finansowych
1999 – 2000 Alupol Grupa Kęty SA –Główny Kontroler Ekonomiczny
1995 – 1998 Bank Śląski SA – Kierownik Zespołu Analiz Finansowych w Departamencie Inwestycji Kapitałowych

Dodatkowo Pan Dariusz Kruglej sprawował funkcje:

Cefarm Warszawa S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Farmacol II Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cefarm Kielce S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cefarm Wrocław – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cefarm Szczecin S.A. – Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej
PGA S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grodno II Sp. z o.o.  Prezes Zarządu

oraz świadczył usługi konsultingowe dla:
Zakład Usługowo-Consultingowy BUDOSERWIS Sp. z o.o.
Ekos sc – Katowice

Publikacje:

– Rzeczpospolita  nr 4317 “Czy kredyt może być tańszy ?”
– Gazeta Bankowa   nr 43/98 “Cel nade wszystko. Czy mechanizmy motywowania zarządów firm w USA można zastosować w Polsce?”
– Rynek Kapitałowy nr 137/02 „Silny sektor w ciężkich czasach”

Przebyte szkolenia Z zakresu prawa, finansów i zarządzania:

– Bankowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – seminarium organizowane przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów,
– Emisja Obligacji, seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
– Corporate finance – szkolenie organizowane przez Gdańską Akademię Bankową przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową,
– Equity analysis – seminarium organizowane przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i  Finansów, Emisja Akcji, seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości,
– Fuzje i przejęcia kapitałowe, seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju  Rachunkowości,
– Ukończony egzaminem kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości organizowany przez PROMIKS
– ISO 2011

Więcej

Maciej Bobela

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor operacyjny

email: m.bobela@elkol.pl

Maciej Bobela posiada wykształcenie wyższe – ukończył Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek: Budownictwo, specjalność: Drogi, Ulice i Autostrady na Politechnice Krakowskiej uzyskując tytuł mgr inż. (praca dyplomowa napisana na Uniwersytecie w Stuttgarcie), podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie Projektami – Project Management w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej, kierunek: Budownictwo, specjalność: Drogi Kolejowe, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansami firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wraz z Ecole de Management de Normandie oraz AESE Business School uzyskując tytuł MBA. Posiada Międzynarodowy Certyfikat International Project Management Association Polska – Certified Project Management Associate oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach drogowej, kolejowej oraz konstrukcyjno – budowlanej.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

2015 – do obecnie ELKOL Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. realizacji kontraktów
2014 – 2015 Polska Grupa Torowa Sp. z o. o. Prezes Zarządu
2012 – 2014 PNUIK Kraków Sp. z o. o. Dyrektor ds. realizacji projektów budowlanych
2011 – 2013 Hak Construction Sp. z o. o. Dyrektor Kontraktu, Kierownik Budowy
2011 – 2011 COVEC China Overseas Engineering Group Co. Ltd. Kierownik Budowy
2010 – 2011 NDI Sp. z o.o. Koordynator Robót Drogowych
2007 – 2010 Polimex Mostostal S.A. Kierownik Robót, Inżynier Budowy
2006 – 2006 Budimex Dromex S.A. p.o. Inżyniera Budowy

Odbyte kursy, szkolenia i dodatkowe informacje:

– 2011 Umowy na roboty budowlane
– 2010 Kierownik budowy – prawa i obowiązki. Dokumentacja budowy
– 2009 Warunki kontraktowe i procedury FIDIC: Inżynier Kontraktu
– 2008 Ekonomia dla inżynierów
– Praktyczna znajomość procedur FIDIC „czerwony” i „żółty”, w szczególności w prowadzeniu roszczeń i dokumentacji kontraktowej
– Doświadczenie w ścisłej współpracy z zagranicznymi podmiotami i kadrą zarządzającą z krajów: Hiszpania, Słowacja, Macedonia, Chiny, Włochy, Czechy
– Znajomość języków obcych:

  • angielski:   bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie,
    zdany egzamin: Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
  • niemiecki: poziom średniozaawansowany
    ukończony kurs na Uniwersytecie w Stuttgarcie na poziomie B1
Więcej

Kamil Klabis

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor biura projektów

email: k.klabis@elkol.pl

Kamil Klabis posiada wykształcenie wyższe – ukończył Wydział Budownictwa, kierunek: Budownictwo, specjalność: Budownictwo Komunikacyjne i Infrastruktura na Politechnice Śląskiej, oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach kolejowej. Doświadczony projektant branży torowej oraz koordynator wielu wielobranżowych projektów.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

2014 – do obecnie ELKOL Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Dyrektor biura projektów
2013 – 2014 ELKOL Sp. z o.o. Dyrektor biura projektów
2011 – 2013 ELKOL Sp. z o.o. Projektant
2007 – 2011 ELKOL Sp. z o.o. Asystent projektanta
2006 – 2006 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Katowice, Inżynier Budowy
2005 – 2005 ELKOL Sp. z o.o. Asystent projektanta

Znajomość języków obcych:

  • angielski:        poziom średniozaawansowany
  • niemiecki:       poziom podstawowy
  • rosyjski:          poziom podstawowy

 

Więcej
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17