działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Centralizacja urządzeń srk na nastawniach DTC i DTA

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla centralizacji urządzeń srk na nastawni DTC z przebudową układu torowego i sieci trakcyjnej w stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa oraz odtworzenie posterunku odgałęźnego Okradzionów zdalnie sterowanego z DTA z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz przygotowaniem materiałów przetargowych na roboty budowlane”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty budowlane wielobranżowe w tym:
  – projekt budowlany branża SRK (nastawnia DTC, nastawnia DTA, nastawnia Kozioł p. odg. Okradzionów),

  – projekt budowlany branża budowlana (stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa – nastawnia DTA, stacja Dabrowa Górnicza Towarowa p. pdg. „Okr” Okradzionów – kontener, stacja Dabrowa Górnicza Towarowa – nastawnia DTC – rozbiórki: rozbiórka ob. kubaturowych: nastawnia DTA km 17,394, nastawnia DTC km 21,400, posterunek zwrotnicowy nr 12 km 21,157, nastawnia i posterunek Okr km 17,135),

  – projekt budowlany branża teletechniczna – stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa – nastawnia DTA, stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa – nastawnia DTC, stacja Dabrowa Górnicza Towarowa p. pdg. „Okr” Okradzionów,

 • projekty wykonawcze wielobranżowe, w tym:
  – projekt wykonawczy branża torowa i odwodnienie – stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa rejon DTA, DTC, p. odg Okradzionów
  – projekt wykonawczy branża elektroenergetyka nietrakcyjna, instalacje wew. – wewnętrzne na nastawni DTA,

  – projekt wykonawczy branża elektroenergetyka nietrakcyjna, EOR, oświetlenie wieże oświetleniowe – elektryczne ogrzewanie rozjazdów w stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa DTC i DTA, elektryczne ogrzewanie rozjazdów na p. pdg. Okradzionów, oświetlenie zewnętrzne na p. odg Okradzionów, oświetlenie zewnętrzne na stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa DTC,

  – projekt wykonawczy sieć trakcyjna – linia kolejowa nr 154 p. odg. Okradzionów, szlak p. odg. Okradzionów – DTA tor nr 2, stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA i DTC, linia kolejowa nr 661 p. odg. Okradzionów – Kozioł,

  – projekt wykonawczy wod – kan, ogrzewanie, klimatyzacja – instalacje wodk – kan, ogrzewania i klimatyzacja na nastawni DTA.

 • uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i przygotowano materiały do zgłoszenia robót,
 • dokumentację przetargową oraz kosztorysy inwestorskie.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17