działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Dostosowanie st. Dąbrowa Górnicza Ząbkowice do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na dostosowanie stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • dokumentacja projektowa z uwzględnieniem fazowania robót zgodnie z przyjętym harmonogramem robót,
  • projekty wykonawcze zawierające rysunki, opisy, obliczenia (plany sytuacyjne i sytuacyjno – wysokościowe, profile podłużne z naniesieniem układu górnych warstw podtorze, przekroje poprzeczne torowiska, profile podłużne dróg w obrębie przejazdów, harmonogramy, zakres i technologię wzmocnienia podtorza), wyniki badań,

  • informacje dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • projekt regulacji osi torów w oparciu o dokumentację znaków regulacji osi torów,
  • dokumentacja geotechniczna,
  • regulaminy techniczne stacji po każdej zakończonej fazie przebudowy,
  • uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i innych decyzji admiracyjnych i dokumentów oraz warunków technicznych pozwalających na prawidłowe wykonanie projektów oraz umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę dla Inwestycji,

  • nadzór autorski
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17