działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

EUROBOX Lubliniec

Roboty torowe i sieciowe dot. inwestycji budowlanej pn. „Zakład Produkcji Tekstury Falistej i Opakowań EUROBOX Polska Sp. z o.o.

W ramach inwestycji wykonujemy prace:
Branża torowa:

 • Opracowanie projektu wykonawczego,
 • Wykonanie warstwy z tłucznia,
 • Ułożenie podkładów drewnianych i strunobetonowych,
 • Montaż toru typu 49e1 na podkładach jw.,
 • Montaż rozjazdów typu 49e1-1:9-190,
 • Montaż urządzeń SRK,
 • Podbicie i regulacja torów,
 • Balastowanie rozjazdów tłuczniem,
 • Balastowanie torów tłuczniem,
 • Dostawa i montaż zderzaków na koźle oporowym.

Roboty sieciowe:

 • Wykonanie zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, drenażu wraz z przyłączami,
 • Wykonanie instalacji podposadzkowych (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna) dla budynków nr 1, 2, 3 i 4.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17