działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Elkol Sp. z o.o. poszukuje osoby, która chce rozwijać swoje umiejętności jest dynamiczna, zaradna i operatywna.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych spółek z o.o. Grupy Kapitałowej,
 • Sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • Koordynacja przebiegu przeglądu i badania sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie,
 • Analiza i wdrażanie zmian w przepisach rachunkowych i podatkowych,
 • Nadzorowanie pracy Działu Księgowego i Kadr i całego zakresu ich prac,
 • Współpraca z bankami.

 Wymagania:

 • Wykształcenie: ekonomiczne studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • Wiek: ok. 30-40 lat,
 • 4 letnie doświadczenie w funkcji księgowej/księgowego (w podmiocie o średniej firmie produkcyjnej lub usługowej) obejmującej swoim zakresem m.in. księgowanie, dekretowanie, sprawozdawczość podatkową i bilansową, sporządzanie deklaracji, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie JPK VAT oraz deklaracji VAT UE, rozliczanie funduszu płac na podstawie zbiorczego zestawienia wynagrodzeń, uzgodnienie deklaracji ZUS,
 • Znajomości obsługi księgowych i bankowych systemów komputerowych,
 • Znajomość prawa kształtującego obowiązki Głównego Księgowego (w tym m.in. ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa dot. PDOP),
 • Obsługa programów GUS,
 • ZUS PUE,
 • Podpis kwalifikowany,
 • Sumienność, dokładność, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • Interesującą i odpowiedzialna pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie branży budowlanej i projektowej , na pełnym wymiarze pracy w oparciu o umowę o pracę (miejsce pracy: Bytom),
 • Możliwość szkoleń i awansu zawodowego,
 • Współpracę w dobrej atmosferze z zespołem kompetentnych współpracowników.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV ze zdjęciem,
 • Listu motywacyjnego,
 • Kopii świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje,
 • Oświadczenia o niekaralności,
 • Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO,
 • Oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia poprzez platformę pracuj.pl

 

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17