działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej w st. Sosnowiec Maczki oraz st. Jaworzno Szczakowa

„Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa”.

Zakres robót obejmował między innymi:
Przebudowa stacji Sosnowiec Maczki
– przebudowa nawierzchni kolejowej bezstykowej wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem tłucznia – 0,115 km toru,
– przebudowa rozjazdów 5 kpl. wraz z odwodnieniem,
– przebudowa skrzyżowania 1 kpl.
Przebudowa odc. sosnowiec Maczki – Jaworzno Szczakowa
– przebudowa nawierzchni kolejowej bezstykowej wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem tłucznia – 1,034 km toru,
– ścięcie ław i wykonanie odwodnienia torowiska – 1,034 kmt,
Przebudowa stacji Jaworzno – Szczakowa
– roboty ziemne,
– przebudowa rozjazdu zwyczajnego 1 kpl.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17