Skontaktuj się z nami


ELKOL®  Sp. z.o.o.
ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom
(wcześniejsza siedziba: ul. Raciborska 42, 40-074 Katowice)

Sekretariat:
tel. 32 438 19 00 lub 32 438 19 01
e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo Konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

REGON: 008135550
NIP: 634-019-83-17

GPS: 50.3326580, 18.9421644

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000150879

Wysokość kapitału zakładowego 54 000 PLN Nr konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A.   29 1910 1048 2790 4420 8342 0001