działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Modernizacja infrastruktury kolejowej Elektrownia Turów

„Modernizacja infrastruktury kolejowej – roboty torowe, przebudowa systemów i zasilania SRK, EOR”

W ramach zadania wykonano:

– dokumentację techniczną,
– instrukcję eksploatacji systemu SRK,
– odtworzenie torów nr 301, 302, 303,
– nowy rozjazd w torze nr 604 z instalacja ogrzewania bez centralizacji,
– tor uporowy od nowego rozjazdu,
– sieć kablową sterowniczą i zasilającą – (etap I i II),
– montaż zewnętrznych urządzeń srk w pierwszym rejonie manewrowym,
– montaż czujników szynowych oraz puszek przyłączeniowych zgodnie ze zaktualizowanym projektem (Wariant 1),
– połączenia elektrycznych szaf kablowych, garnkach kablowych, puszkach połączeniowych, czujników, tarcz manewrowych i sygnalizatorów, sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń w napędach zwrotnicowych,
– dostosowanie układu zasilania i okablowania nastawni Tr-1 do montażu urządzeń wewnętrznych systemu TMC-EOW/RaStW w tym dostawa i montaż UPS, dostawa i montaż panelu interfejsu przekaźnikowego,
– dostawę i montaż szaf sterowniczych dla wewnętrznych urządzeń SRK systemu TMC-EOW/RaStW w nastawni Tr-1,
– dostawę i montaż komputerowego stanowiska operatorskiego w nastawni Tr-1 wraz z licencjami oprogramowania MS Windows, Wonderware – Intouch,
– demontaż urządzeń wewnętrznych systemu SUP-2 w nastawni Tr-1,
– rozbudowa instalacji EOR,
– uruchomienie, sprawdzenie funkcjonalne.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17