działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Nowe Jaworzno

W dniu  20.03.2018 r.  Firma Elkol jako Lider Konsorcjum Elkol – Wichary Technologies – Prvni Signalni a.s. podpisała umowę z Torpol S.A. na realizację prac projektowych i wykonawczych dla zadania pn.: „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

w zakresie branż srk, elektroenergetyka, telekomunikacja, przeciągarki i wagi kolejowe. Zakres umowy obejmuje opracowanie Projektu Podstawowego, aktualizacji Projektu Budowlanego oraz wykonanie Projektów Wykonawczych w zakresie umowy znajduje się również kompleksowe wykonanie robót budowlanych w tym zakresie, a w szczególności:

 • Zabudowa zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz urządzeń telekomunikacji okręgu JE-C,
 • Zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na posterunku Dąbrowa,
 • Zabudowa Wag wagonowych oraz przeciągarek,
 • Zabudowa wewnętrznych urządzeń srk okręgu JE-C,
 • Zabudowa zewnętrznych urządzeń srk, elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz urządzeń telekomunikacji okręgu JE-B,
 • Zabudowa urządzeń sterowania przejazdami kolejowymi,
 • Zabudowa zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz urządzeń telekomunikacji okręgu JE-A, posterunek Sobieski, zabudowa urządzeń sterowania przejazdem kolejowym,
 • Wykonanie uzależnienia bram wjazdowych i wyjazdowych w drogach przebiegów,
 • Zabudowa wewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym okręgu JE-B oraz przygotowanie układu torowego do ruchu regulacyjnego,
 • Dostawa Specjalistycznych urządzeń, przyrządów i narzędzi dla prowadzenia eksploatacji, wykonywania napraw i remontów urządzeń będących w zakresie Układu Torowego,
 • Wykonanie i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej.

Czas realizacji Umowy : od dnia podpisania do 02.2020

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17