działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice

W dniu 20.02.2015 r. Firma Elkol podpisała umowę z Firmą Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Warszawa oraz Aldesa Construcciones S.A. Madryt na wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice”.

W ramach inwestycji wykonano roboty w branżach:

 • Przebudowa urządzeń EOR
  – Przyłączenie do zasilania 4 szaf REOR,
  – Zabudowa rozdzielnic REOR,
  – Zabudowa elektrycznego ogrzewania 15 rozjazdów,
  – Zabudowa zespolonego przetwornika pogodowego TST-137 2 szt,
  – Zabudowa zespołu transformatorów separacyjnych,
  – Zabudowa systemu sterowania dla urządzeń EOR,
  – Zabudowa pulpitu nadrzędnego do sterowania urządzeniami EOR,
  – Zabudowa Złącza ZKP dla urządzeń EOR.
 • Przebudowa urządzeń SRK

  – Przebudowa sygnalizatorów świetlnych: J9, Tm8, Sp J,
  – Wymiana podstaw masztów semaforowych wyjazdowych i tarcz, manewrowych w okręgu nastawczym nastawni dysponującej „GLC” oraz wykonawczej „GL 23”,
  – Wymiana kabli do obwodów EON, liczników osi i sygnalizatorów na przebiegi wjazdowe w perony i wyjazdowe z peronów w okręgu nastawczym nastawni dysponującej „GLC” oraz wykonawczej „GL 23” . Zabudowa nowych szaf kablowych dla nowobudowanych kabli,
  – Zabudowa kanalizacji kablowej (kanał kablowych). Przełożenie kabli do nowych kanałów kablowych (zbiorczych) na peronie nr 2 – przebudowa istniejącej sieci kablowej celem usunięcia kolizji z nowoprojektowanymi trasami- 2000 mb,
  – Przebudowa urządzeń SRK związanej ze zmianą układu torowego (likwidacja torów i rozjazdów, wymiana rozjazdu skupionego – dwustronnego 73/74 na rozjazd zwyczajny nr 73). Wymiana elektrycznych napędów zwrotnicowych z dostosowaniem kabli do wymagań producenta napędów oraz zabudowa latarń zwrotnicowych w wymienianych rozjazdach.

 • Branża Odwodnieniowa
  – zabudowanego drenażu Ø160 mm – 1469 mb.
 • Branża Drogowa

  – Zabudowa 1 płytowego (szerokość 3 mb) przejazdu CBP na krawężnikach kolejowych KK-97 w torach 1,2,3,4,5,6,7,8,9 w km 27+241 linii 137,
  – Zabudowa 3 dwupłytowych (szerokość 6mb ) tymczasowych przejazdów technologicznych typu CBP z zabudowanymi tymczasowymi rogatkami obsługiwanymi przez dróżników, mających kontakt radiotelefoniczy z nastawnią

 • Branża Torowa
  – Zabudowa nawierzchni torowej o łącznej długości 4914 mb,
  – Demontaż rozjazdów i zabudowa nowych rozjazdów.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17