działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Przebudowa st. Jelcz Miłoszyce i st. Siechnice

„Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E30 I C-E30 odcinek Legnica – Wrocław – Opole – przebudowa stacji Jelcz Miłoszyce w km 69,668 – 70,935 i stacji Siechnice w km 81,750 – 83,360 linii kolejowej C-E30 Nr 227 Opole Groszowice – Wrocław Brochów wraz z robotami towarzyszącymi”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze wielobranżowe (w branży torowej, budowlanej, ob. inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, mała architektura) dla całości zadania kontraktowego wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i przygotowaniem materiałów do zgłoszenia robót,

  • projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu dla przejazdów wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
  • dokumentację dendrologiczną,
  • dokumentację hydrologiczną i operaty wodno – prawnych oraz uzyskano pozwolenia wodno – prawne,
  • dokumentację powykonawczą na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej,
  • opracowano przedmiary i obmiary robót,
  • dokumentację techniczno – ruchową dotyczącej etapowania robót,
  • nadzór autorski w trakcie realizacji całości zadania do momentu odbiorów pogwarancyjnych.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17