działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Przebudowa stacji Gliwice Port

„Wykonanie projektu przebudowy stacji Gliwice Port z dostosowaniem torów do długości 800 mb”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • wykonanie inwentaryzacji stacji w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem nap do celów projektowych,
  • uzyskanie niezbędnych dla celów projektowych warunków, zgód i opinii,
  • opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie branży: torowej, srk, energetycznej i budowlanej,
  • sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • uzyskanie niezbędnych uzgodnień rzeczoznawców m.in. w zakresie ochrony ppoż., BHP itp. oraz innych Spółek PKP,
  • uzyskanie decyzji zatwierdzających projekty budowlanych oraz pozwolenia na budowę.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17