działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Dariusz Kruglej

Dariusz Kruglej posiada wykształcenie wyższe – ukończył wydział finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach uzyskując tytuł magistra ekonomii, wydział techniki Uniwersytetu Śląskiego uzyskując tytuł magistra projektanta systemów informatycznych oraz podyplomowe studia oparte na strukturze MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia z zakresu finansów oraz złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. W 25 letniej karierze zawodowej pełnił funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych firm z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17