działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej w st. Sosnowiec Maczki

„Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa”.

Zakres robót obejmował między innymi:
Tor nr 4
– roboty ziemne – 1700,0m3,
– , przebudowa nawierzchni kolejowej bezstykowej wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem tłucznia – 0,880 km toru,
Tor nr 6
– roboty ziemne – 4000m3,
– przebudowa nawierzchni kolejowej bezstykowej wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem tłucznia – 0,821 km toru,
– przebudowa rozjazdów – 2 kpl.
Tor nr 18
– rozbiórka toru – 0,200 km
– rozbiórka rozjazdów – 2 kpl.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17