działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Linia kolejowa nr 146, odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice

W dniu 02.02.2018 r. Firma Elkol podpisała umowę z Firmą ZUE S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • Dokumentacja geotechniczna i geologiczna dla potrzeb projektowania zgodnie z wymaganiami Kontraktu Głównego, wraz z planem badań,
 • Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji urzędowych, uzgodnień, opinii, warunków technicznych i realizacji wymaganych przepisami prawa,
 • Koordynacja prac projektowych,
 • Badania obiektów kubaturowych oraz badanie sieci trakcyjnej – zgodnie z wymaganiami PFU.
 • Dokumentacja projektowa (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzory autorskie):
  – Roboty torowe wraz z odwodnieniem i przejazdami + koordynacja,
  – Opracowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu na przejazdach,
  – Wizualizacje obiektów z wyłączeniem branży srk, teletechniki oraz obiektów inżynieryjnych,
  – Obiekty obsługi pasażerów (likwidacja),
  – Sieć trakcyjna,
  – Elektroenergetyka (LPN i do 1 kV),
  – Obiekty kubaturowe (rozbiórki i remonty wraz z instalacjami i przyłączami),
 • Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na wycinkę,
 • Projekty usunięcia kolizji,
 • Nadzór autorski.
 • Dokumentacja powykonawcza Wszystkich branż (wraz z drogowymi planami schematycznymi stacji, z podziałem na maksymalnie 3 odcinki) z wyłączeniem branży srk, teletechniki i obiekty inżynieryjne,
 • Projekty metryk przejazdowych,
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17