działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Port Gdynia

„Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego BCT oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych (3D) terenu objętego zamówieniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
 • Wykonanie projektu koncepcyjnego,
 • Wykonanie niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych oraz wykonanie badań geotechnicznych,
 • Wykonanie „Raportu o oddziaływaniu na środowisko”,
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień,
 • Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w oparciu o przyjęty przez Zamawiającego wariant projektu koncepcyjnego,
 • Dokonanie aktualizacji projektu budowlanego pt. „Przebudowa systemu odwodnienia torowisk kolejowych GPK na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o.” – część sanitarna, opracowanego przez Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku w marcu 2006 r. i wykonanie projektu wykonawczego,

 • Wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich i STWiORB,
 • Wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań niezbędnych do uzyskania pozwoleń

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania przez Zamawiającego „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nasza firma na podstawie otrzymanego zlecenia wykonała:

 • Wykonanie ponownej aktualizacji mapy do celów projektowych wraz z uzgodnieniami,
 • Ponowne uzyskanie 15 uzgodnień dokumentacji projektowej.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17