działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie na szlaku Julianka – Turów

„Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie na szlaku Julianka – Turów w ramach zadnia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • projekty wykonawcze wielobranżowe w branży:
  – torowej i podtorzowej,
  – elektroenergetycznej,
  – srk,
  – budowle kolejowe,
  – telekomunikacyjnej,
 • uzgodnienia i przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót,
 • dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą według warunków określonych w PFU,
 • nadzór autorskie w trakcie realizacji całości inwestycji.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17