działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Przebudowa urządzeń srk na nastawniach DTC i DTA

W dniu 31.08.2017 r. Konsorcjum Elkol – Prvni Signalni a.s. podpisało protokół odbioru końcowego dla zadania pn.: „Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nastawniach DTC i DTA oraz odtworzenie posterunku odgałęźnego Okradzionów z przebudową układu torowego i sieci trakcyjnej w stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa w ramach projektu inwestycyjnego pn: „Prace na południowo – wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami na liniach kolejowych nr 154, 171, 661”

W ramach inwestycji wykonano roboty w branżach:

Branża SRK:

 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTA,
 • stacja Dabrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTC,
 • stacja Dabrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTB,
 • stacja Dabrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTB 11,
 • podg. Kozioł,
 • podg. Przemiarki.

Nawierzchnia kolejowa:

 • stacja Dabrowa Górnicza Towarowa,
 • p.o. Okradzionów

Branża Elektroenergetyczna:

 • p.o. Okradzionów,
 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTA,
 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTC.

Branża Sieć trakcyjna:

 • Linia nr 154,
 • Linia nr 661 Okradzionów – Kozioł.

Branża Teletechniczna:

 • Przebudowa kabli PKP Utrzymanie nastawnia DTA,
 • Przebudowa kabli PKP Utrzymanie nastawnia DTC,
 • Telekomunikacyjna TVU SKP i monitoring na byłym post. Okradzionów,
 • Budowa TVU dla SKP,
 • Budowa kabla światłowodowego,
 • Budowa kabla miedzianego,
 • Wyprowadzenie par z istniejącego kabla miedzianego.

Roboty ogólnobudowlane:

 • Rozbiórka nastawni DTC wraz z uprzątnięciem terenu,
 • Rozbiórka posterunku zwrotnicowego nr 12 wraz z uprzątnięciem terenu,
 • Budowa kontenera technologicznego w km 15,120 w rejonie podg. Okradzionów celem umieszczenia urządzeń SRK w kontenerze,
 • Rozbiórka starej nastawni DTA,
 • Budowa budynku nastawni DTA w km 17,360 wraz z wykończeniem i wyposażeniem
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17