działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Wymiana nawierzchni torowej w st. Łazy

Wymiana nawierzchni:
toru nr 1 w km 280,410 do km 280,880; toru nr 2 w km 280,338 do km 280,973
wraz z wykonaniem odwodnienia wgłębnego torów nr 1 a 2 w stacji Łazy linii nr 1 w celu skrócenia czasu przejazdu pociągów relacji Warszawa – Katowice”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • projekty wykonawcze i powykonawcza w zakresie branży:
  – torowa,
  – energetyczna,
  – budowlana,
  – telekomunikacyjna
 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17