działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Budowa Centrum Przesiadkowego w Dąbrowie Górniczej

W dniu 29.01.2018 r. Firma Elkol podpisała umowę z Firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Zadanie A: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”, oraz zadania inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum”;

Zadanie B: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”, oraz zadania inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • Wykonanie map do celów projektowych oraz sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów wraz z mapą ewidencyjną,
 • Opracowanie trzech koncepcji dla wszystkich branż oraz opracowanie fazowania robót z podziałem na dwa etapy,
 • Wykonanie projektu budowlanego zmiany układu torowego stacji Dąbrowa Górnicza,
 • Wykonanie projektu budowlanego przejścia podziemnego pod torami (2 tory ruchu aglomeracyjnego oraz 2 tory ruchu dalekobieżnego oraz 1 tor stacyjny dla obsługi ruchu towarowego) łączącego perony z budynkiem dworca Dąbrowa Górnicza Centrum oraz projektowanym Centrum Przesiadkowym, parking typu park&ride przy ul. Kościuszki i parking przy ul. Limanowskiego,
  Wykonanie projektu budowlanego wiaduktu kolejowego w km 300.020 linii nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice (tunelu drogowego) wraz z likwidacją: przejazdu kolejowego kat. A w 299,522 ciągu ul. Konopnickiej i przejścia kat. E w km 300.020, linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice,
 • Wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci trakcyjnej, oświetlenia, elektrycznego, ogrzewania rozjazdów, zmiany zasilania do w/w urządzeń wraz ze zmianą warunków przyłączenia uwzględniającego przebudowę systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) w obrębie stacji Dąbrowa Górnicza z dostosowaniem do nowego układu torowego i budowy nowych peronów,
  Wykonanie projektu budowlanego przebudowy urządzeń srk z dostosowaniem do nowego układu torowego podzielony na etapy uwzględniające sukcesywne dochodzenie do docelowego układu torowego,
 • Wykonanie projektu budowlanego zmiany układu torowego w obrębie przystanku osobowego Dąbrowa Górnicza Gołonóg,
 • Wykonanie projektu budowlanego przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca Dąbrowa Górnicza Gołonóg oraz projektowanym parkingiem typu park&ride i ciągiem komunikacji pieszej w ul. Parkowej,
 • Wykonanie projektu budowlanego wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) dla 4 torów w ciągu ul. Parkowej wraz rozbiórką i likwidacją: przejazdu kolejowego kat. A w km 296,592,
  Wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci trakcyjnej dla nowego układu torowego na przystanku osobowym Dąbrowa Górnicza Gołonóg,
 • Uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz uzyskanie warunków technicznych dla projektowanych obiektów wymaganych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę,
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z zatwierdzoną koncepcją dla budowy tunelu pod torami PKP w ciągu ul. Konopnickiej,
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z zatwierdzoną koncepcją dla budowy tunelu dla ruchu pieszo rowerowego na przedłużeniu ulicy Podłęknickiej,
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z zatwierdzoną koncepcją dla budowy tunelu dla ruchu pieszo rowerowego w ciągu ulicy Granicznej,
 • Wykonanie wsadu z zakresu PKP do opracowywanych przez Zleceniodawcę trzech koncepcji rozwiązań dla zakresów rzeczowych zadania nr 1 i nr 2 realizowanych na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza.

 

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17