działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Oferujemy projektowanie, dostawę, zabudowę oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny a także dostawę części zamiennych w zakresie następujących produktów PINTSCH GmbH:

  1. Systemy sterowania ruchem kolejowym TMC -EOW/RaStw,
  2. Systemy liczenia osi kół TAZ,
  3. Szynowe czujniki indukcyjne typu 2N59-1R-200-45 oraz 2N59-1R-400RE-40,
  4. Systemy EOR (elektryczne ogrzewanie rozjazdów),
  5. Kolejowe systemy przejazdowe.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17