działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

Od 1988 roku, od początku swojej działalności, ELKOL podejmował się realizacji ambitnych zadań, wymagających dużej fachowości i dokładności wykonania. W pierwszych latach działalności Spółka wykonywała dokumentacje projektowe i roboty budowlane dla PKP PLK oraz bocznic: Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych, KWK Sośnica w Gliwicach, KWK Ziemowit w Lędzinach, KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju, KWK Zabrze-Bielszowice w Rudzie Śląskiej, Kombinatu Produkcyjno-Handlowego POLCEMENT w Sosnowcu, Spółdzielni Mleczarskiej w Chorzowie, Nasycalni Podkładów w Pludrach, Biura Projektów Kolejowych w Katowicach, KWK Brzeszcze, Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE, KWK Makoszowy w Zabrzu, KWK Dębieńsko, MOSTOSTAL-u Zabrze, IGLOPOL-u Dębica, CENTROSTAL-u w Będzinie, Huty Szkła ORZESZE, KWK Halemba w Rudzie Śląskiej, Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry. Pomimo, iż w opisywanym okresie ELKOL stawiał swe pierwsze kroki na rynku, od początków działalności inwestorzy i zleceniodawcy zawsze pozytywnie oceniali zrealizowane przez Spółkę zadania, co znalazło swoje odzwierciedlenie w otrzymanych licznych listach referencyjnych.

 

ZADANIA W LATACH KOLEJNYCH

W ramach kontraktu dla Elektrowni Rybnik wykonaliśmy zabudowę systemów urządzeń przetokowych niemieckiej firmy Hauhinco. Na w/w bocznicach zmodernizowano systemy sterowania ruchem kolejowym instalując nowoczesne urządzenia produkcji ABB i ZWUS. Zainstalowano jednocześnie nowe urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR). Systemy przetokowe Hauhinco kompleksowo zaprojektowano i zabudowano także na bocznicach Elektrowni: Opole, Siersza w Trzebini, Elektrociepłowni Łódź III, oraz Elektrowni Połaniec.
Elkol cały czas pozostawał aktywny na największym rynku usług inwestycyjnych – linii kolejowych PKP PLK.

 

ELKOL DZISIAJ

Mottem działalności założycieli ELKOL, inżynierów Adama Zielińskiego, Józefa Lisa i Piotra Dyllusa zawsze była satysfakcja zleceniodawców. Od początku działalności zawsze pozytywnie oceniali oni zrealizowane przez Spółkę zadania, co znalazło swoje odzwierciedlenie w otrzymanych licznych listach referencyjnych.

W latach 2015-2018 założyciele Spółki przekazali zarządzanie w ręce Dariusza Krugleja, Kamila Klabisa oraz Macieja Bobeli, sami pozostając w funkcjach doradców wspierając dalej rozwój Spółki. Nowy Zarząd z powodzeniem kontynuuje zasady działalności Spółki i z sukcesami rozwija ją.

 

 

ELKOL jest dzisiaj firmą liczącą się na rynku śląskim, mając na swoim koncie wiele kompleksowych realizacji – m.in. dla energetyki: Elektrownia Rybnik, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Jaworzno, Elektrownia Kozienice, Elektrownia Kraków-Łęg, Elektrociepłownia Miechowice, Elektrociepłownia Ostrołęka, Elektrowni Opole, sektora węglowego: Bytomskiej Spółki Węglowej: KWK Andaluzja, Bobrek- Miechowice, Julian, Rozbark, Centrum – Szombierki, Rudzka Spółka Węglowa: KWK Bielszowice, Halemba, Polska-Wirek, Pokój, Gliwicka Spółka Węglowa: KWK Sośnica, KWK Makoszowy, KWK Szczygłowice, Nadwiślańska Spółka Węglowa: KWK Brzeszcze, KWK Ziemowit, Jastrzębska Spółka Węglowa: KWK Morcinek, kopalni samodzielnych: KWK Kazimierz-Juliusz, KWK Sosnowiec, Koksowni: Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice, a także Hutnictwa: PHS S.A. Huta Katowice, Huta Pokój, Huta Jedność i wielu liczących się przedsiębiorstw innych branż.

Satysfakcją dla Zarządu była obecność Spółki na największych inwestycjach w Polsce, związanych z budową nowych bloków energetycznych na Elektrowni Kozienice, Elektrowni Opole oraz jest przystąpienie do realizacji rozbudowy Elektrowni Tauron – Nowe Jaworzno.

Wiodącym klientem ELKOL pozostaje PKP PLK. Największy zrealizowany w ostatnich latach projekt na rzecz tego klienta to zadanie pn. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie. Inwestycja uzyskała Srebrny laur w ramach konkursu dla najlepiej zarządzanych projektów w Polsce Polish Project Excellence Award. Inwestycja obejmowała prace na blisko 100 km torów.

Największe zrealizowane roboty budowlane na rzecz PKP PLK dotyczyły przebudowy Dworca kolejowego w Gliwicach, przebudowy stacji Bytom Karb oraz przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Dąbrowa Towarowa.

Wieloletnia współpraca w zakresie realizacji zadań na rzecz w/w klientów m.in. z takimi wiodącymi przedsiębiorstwami jak: ABB Zwus, Siemens, Foster Wheeler, Schenck, Tiefenbach, PRInż Holding Katowice, Dromex, ABF Mosty, ZUE SA, PNUiK, Dolkom, Strabag, Polimex, Skanska, oraz fakt, iż ELKOL stale współpracuje z wysokiej klasy inżynierami, specjalistami o wieloletnim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach, posiadającymi wszelkie wymagane uprawnienia i dopuszczenia państwowe i branżowe z zakresu projektowania, kosztorysowania, rzeczoznawstwa, nadzoru budowlanego w branżach: sterowania ruchem kolejowym, torowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ogólnobudowlanej, dróg i mostów i innych, jest gwarantem najwyższego poziomu realizacji powierzonych zadań.

Po 30 latach działalności, Elkol dalej rozwija się i określił strategię na kolejne 30 lat.

 

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17