Elkol Sp. z.o.o.

30 lat w służbie kolei

ELKOL Sp. z o.o. jest prywatną firmą inżynierską powstałą w 1988 roku, stworzoną przez trzech inżynierów, specjalistów kolejnictwa z Biura Projektów Kolejowych (BPK) w Katowicach: Adama Zielińskiego, Piotra Dyllusa i Józefa Lisa. Nazwa firmy wywodzi się od połączonych pierwszych członów wyrazów: ELektryczno – KOLejowa – Spółka.

ELKOL od początku swojej działalności wyspecjalizował się w branży kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania oraz budowy, remontów i modernizacji linii i stacji kolejowych oraz bocznic, w zakresie sterowania ruchem kolejowym (srk), elektroenergetycznym, telekomunikacyjnym i torowym.

W ramach generalnego wykonawstwa Elkol realizuje również prace projektowe i wykonawcze dla branży budowlanej (budowa nastawni, dróg, parkingów), wodno-kanalizacyjnej (budowa sieci odnowieniowej, kanalizacyjnej, p.poż, wodnej, separatorów, oczyszczalni ekologicznych), wag kolejowych i przeciągarek.

Ściągnij prezentacje Spółki