działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Srebrny Finalista 2016

Firma Elkol na zlecenie PNUIK Kraków Sp. z o.o. wykonała dokumentację w ramach kontraktu pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie”

Srebrny Finalista IPMA Polish Project Excellence Award 2016 w kategorii Projekty Infrastrukturalne

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • inwentaryzacja obiektów i urządzeń,
 • uzyskanie podkładów geodezyjnych oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
 • badania geotechniczne,
 • inwentaryzacja dendrologiczna zieleni uwzględniająca wycinkę drzew i krzewów,
 • uzyskanie dla wszystkich obiektów decyzji urzędowych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych i realizacyjnych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót,
 • opracowanie szczegółowej koncepcji wielobranżowej w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji zadania:
 • opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych (w branży torowej, srk, drogowa ob. inżynieryjnych, sieć trakcyjna, elektroenergetyka) rewitalizacji linii nr 61 i 700 dla całości zadania kontraktowego,
 • wykonanie STWiORB,
 • opracowanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu tymczasowe i docelowe na czas zamknięcia przejazdów kolejowych,
 • opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych (w branży torowej, srk, ob. inżynieryjnych, sieć trakcyjna, sieć nietrakcyjna, telekomunikacja, budowlanka, drogowa) rewitalizacji linii nr 61 i 700 dla całości zadania kontraktowego,
 • wykonanie projektów wykonawczych dla fazowania robót,
 • dokumentacja powykonawcza,
 • geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

https://www.youtube.com/watch?v=D-4ZyfMK13U

http://www.ipma.pl/sites/default/files/POSTER_2016-PPEA_PKP_Wynik_web.jpg

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17