działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Spółka z branży produkcyjnej poszukuje pracownika na stanowisko Główny księgowy.

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych wszystkich spółek z o.o. Grupy Kapitałowej,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
 • Koordynacja przebiegu przeglądu i badania sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie,
 • Analiza i wdrażanie zmian w przepisach rachunkowych i podatkowych,
 • Rozliczanie projektów dofinansowanych z UE,
 • Nadzorowanie pracy Działu Księgowego, Kadr i całego zakresu ich prac,
 • Współpraca z bankami,
 • Zawieranie gwarancji zabezpieczających zawierane kontrakty,
 • Zawieranie, księgowanie i rozliczanie polis ubezpieczeniowych,
 • Sporządzanie i księgowanie deklaracji PFRON,
 • Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości,
 • Sporządzenie analiz finansowych oraz innych zestawień i raportów na potrzeby Zarządu,
 • Księgowanie wyciągów bankowych,
 • Sporządzanie danych na potrzeby banków i instytucji ubezpieczeniowych,
 • Występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu ZUS, US,
 • Występowanie o opinie bankowe,
 • Przygotowywanie przelewów do zapłaty,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS,
 • Sporządzanie umów pożyczek i naliczanie odsetek,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji,
 • Rozliczanie i księgowanie RMK,
 • Naliczanie i rozliczanie ZFŚS.

Wymagania:

 • Wykształcenie: ekonomiczne studia magisterskie, wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • 5 letnie doświadczenie w funkcji księgowej/księgowego (w podmiocie o średniej firmie produkcyjnej lub usługowej) obejmującej swoim zakresem m.in. księgowanie, dekretowanie, sprawozdawczość podatkową i bilansową, sporządzanie deklaracji, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie JPK VAT oraz deklaracji VAT UE, rozliczanie funduszu płac na podstawie zbiorczego zestawienia wynagrodzeń, uzgodnienie deklaracji ZUS,
 • Znajomość prawa kształtującego obowiązki Głównego Księgowego (w tym m.in. ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa dot. PDOP),
 • Obsługa ZUS PUE,
 • Sumienność, dokładność, zaangażowanie i odpowiedzialność.
 • Mile widziana znajomość programu RAKS.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • Interesującą i odpowiedzialna pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie branży budowlanej i projektowej, na pełnym wymiarze pracy w oparciu o umowę o pracę (miejsce pracy: Bytom),
 • Możliwość szkoleń i awansu zawodowego,
 • Współpracę w dobrej atmosferze z zespołem kompetentnych współpracowników.
 • Wynagrodzenie netto 7 000,00 zł – 9 000,00 zł.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia poprzez platformę pracuj.pl

 

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17