działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Bocznica kolejowa ZP Płock

W dniu 01.02.2021 r. Elkol jako (Partner konsorcjum z firma Agat) podpisał umowę z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. na „Modernizację bocznicy kolejowej ZP Płock”.

Szczegółowy zakres prac budowlano – montażowych objętych przedmiotem umowy to:

  • demontaż starych i montaż nowych urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych SRK (napędy zwrotnicowe, sygnalizatory, licznikowe sekcje kontroli zajętości torów i rozjazdów, kontenery SRK, pozostałe urządzenia),
  • montaż i konfiguracja systemu kamer przemysłowych CCTV,
  • montaż nowych urządzeń systemu RFID,
  • przeprowadzenie szkoleń dla rozruchu i uruchomienia nowych i przebudowywanych obiektów i systemów,
  • wykonanie prób i badań odbiorowych,
  • przeprowadzenie rozruchu i udziału w uruchomieniu obiektów.

Zakończenie kontraktu planowane jest na koniec stycznia 2023 r.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17