działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Budowa bloku energetycznego w ZEC Bielsko – Biała EC1 – układ torowy

Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego i przekazania do eksploatacji układu transportu kolejowego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A. – Budowa bloku energetycznego o mocy 50 MW w ZEC Bielsko – Biała EC1”.

W ramach zadania wykonano:

– Projekt wykonawczy przebudowy układu torowego bocznicy kolejowej,
– Rozbiórka torów – utrzymany przejazd z bocznicy Leszczyny do torów 5, 6, 7, 8,
– Usuwanie kolizji, zabudowa rozjazdów 49E1 – 1:9 – 190 nr 1, 3, 5, 7, zabudowa wstawek torowych między wbudowanymi rozjazdami, rozpoczęcie budowy toru 2a,
– Zabudowa wagi kolejowej, zabudowa rozjazdów 49E1 – 1:9 – 190 nr 4 i 6, budowa toru nr 2a wraz z przebudową toru nr 2,
– Usuwanie kolizji, zabudowa Rz nr 2 49E1 – 1:9 – 190, budowa toru nr 1 wraz z wstawką torową i kozłem oporowym, regulacja toru nr 1a po likwidacji rozjazdu,
– Roboty ziemne dla budowy toru nr 4, usuwanie kolizji, budowa toru nr 4 wraz z kozłem oporowym,
– Roboty ziemne dla budowy torów nr 3 i nr 5 i 7, usuwanie kolizji, budowa torów nr 3 i 5, roboty wykończeniowe,
– Wykonanie tor nr 7 od rozjazdu nr 2 – dojazd do maszynowni,
– Wyrównanie spadku terenu istniejących torów 1 i 2 bocznicy EC1 (dodatkowe wykopy, podniesienie torów),
– Wykonanie 2 szt. kozłów oporowych żelbetowych torów nr 6 i 8,
– Wykonanie toru nr 6 i 8,
– Demontaż toru nr 3a, wykonanie toru nr 4 za zbiornikiem szczelinowym do kozła oporowego, rozjazdu nr 8.
W zakres prac wchodziło: 2,500 km toru, 8 rozjazdów, 4 kozły oporowe oraz waga wagonowa.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17