działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Budowa nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III zakończona

Dnia 28.02.2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji w związku z budową nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Nasza firma opracowała dokumentację projektową oraz wykonywała prace w trzech okręgach nastawczych w zakresie branży:

  • sterowania ruchem kolejowym,
  • elektroenergetyki,
  • telekomunikacji,
  • wagi,
  • automatycznego przetaczania wagonów.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17