działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Budowa odcinka Autostrady A-1

„Budowa odcinka Autostrady A-1 od węzła „Sośnica” do węzła „Maciejów” (z węzłem) w ramach zadania: Budowa węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu Autostrad A-1 i A-4 wraz z odcinkiem Autostrady A-1 „Sośnica – Maciejów” (z węzłem) od km 510 + 530 do km 518 + 734,34″.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano prace obejmujące swoim zakresem:
– rozbiórkę i zabudowę nawierzchni torowej,
– przebudowę urządzeń teletechnicznych,
– przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
– budowę urządzeń srk i łączności na nowym przejeździe przez tory grupy VI od 601 do 612 w st. Gliwice (9 torów x 2 km),
– opracowanie dokumentacji projektowej dla toru objazdowego (tory, srk, sieć trakcyjna),
– przebudowa urządzeń srk własności KWK dla obiektu WK 462,
– budowę toru dojazdowego dla obiektu WK 462.
– 141 Gliwice – Mizerów,
– 137 Gliwice – Katowice,
– 147 Gliwice – Zabrze Biskupice,
– 200 Gliwice – Sośnica,
– 711 Gliwice – Sośnica Towarowa.

 

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17