działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Chorzów Batory – Tczew, odc. Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach „Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • Dokumentacja wykonawcza dla branży torowej stacji Boronów (torowa z odwodnieniem wraz z przejazdami oraz organizacją ruchu tymczasową i docelową), peronowej (budowlana + mała architektura + teletechnika),

  • Uzyskanie opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń,
  • Dokumentacja powykonawcza,
  • Nadzór autorski nad realizacją Umowy.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17