działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Elektrownia Łagisza

Kompleksowe wykonanie układu torowego dla potrzeb bloku energetycznego o mocy 460 MW na parametry nad krytycznych w Elektrowni Łagisza
– etap I – wykonanie toru nr 34 od rozjazdu nr 33 do rozjazdu nr 51 włącznie, rozjazd nr 52 z torem nr 35 do km 0+657 z zakończeniem tymczasowym kozłem oporowym, torami do transportu transformatorów i generatora
– etap II – wykonanie toru nr 34 od rozjazdu nr 51 do połączenia z istniejącym torem od strony zachodniej wraz z rozjazdem nr 53 i torem nr 36 oraz toru nr 35 od rozjazdu nr 52 do zbiorników sorbetu włącznie
– etap III – wykonanie toru nr 35 od rozjazdu nr 33 do rozjazdu nr 51
oraz roboty dodatkowe:
– rozbiórkę rampy kolejowej przy torze nr 33 koło zbiornika popiołu dennego,
– rozbiórkę drogi z płyt żelbetowych dla ułożenia torów nr 31, 32, 35,
– rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej dla ułożenia rozjazdu nr 53,
– budowę i rozbiórkę tymczasowych przejazdów w torach nr 34, 35, 36,
– demontaż bramek stalowych dla ułożenia toru nr 36,
– odbudowę toru nr 20 i kozła oporowego,
– roboty ziemne dodatkowe na końcówce toru nr 35 oraz między torami nr 34 i 36 przy koźle oporowym,
– remont toru nr 14 obok kruszarkowni,
– odbudowę torów nr 31 i 32 prowadzonych do zbiornika popiołu lotnego, wykonanie przejazdów przy zbiorniku popiołu dennego w torze nr 33 km 0+33 -0+99 oraz w torze nr 34 km 0+152 – 0+198

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17