działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Kamil Klabis

Kamil Klabis posiada wykształcenie wyższe – ukończył Wydział Budownictwa, kierunek: Budownictwo, specjalność: Budownictwo Komunikacyjne i Infrastruktura na Politechnice Śląskiej, oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach kolejowej. Doświadczony projektant branży torowej oraz koordynator wielu wielobranżowych projektów.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17