działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Linia kolejowa nr 140 i 158, odc. Rybnik – Chałupki

„Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik – Chałupki”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • projekty koncepcyjne (inwentaryzacja obiektów i urządzeń),
  • opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych (w branży torowej wraz z odwodnieniem, peronowej, srk i srk na przejazdach, kubaturowej, sieć trakcyjna, elektroenergetyka niskiego napięcia, drogowa – przejazdy, ob. Inżynieryjne, teletechnika),

  • dokumentacja powykonawcza branżowa.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17