działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Linia kolejowa nr 171; odc. Dąbrowa Górnicza Towarowa – Dąbrowa Górnicza Wschodnia oraz linia nr 661, szlak Dąbrowa Górnicza Towarowa – podg. Kozioł

„Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 171 na odcinku Dabrowa Górnicza Towarowa – Dabrowa Górnicza Wschodnia oraz linii nr 661 na szlaku Dąbrowa Górnicza Towarowa – podg. Kozioł w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na Południowo – Wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • kompleksowa dokumentacja wykonawcza wielobranżowa wraz z uzyskaniem dla niej niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń (w zakresie branży srk, sieć trakcyjna, torowa i podtorzowa, obiekty inżynieryjne),
  • dokumentacja powykonawcza (w zakresie branży srk, sieć trakcyjna, torowa i podtorzowa, obiekty inżynieryjne),
  • dokumentacja powykonawcza w zakresie geodezyjno – kartograficznym wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
  • certyfikacja urządzeń i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz składników interoperacyjności i podsystemów,
  • nadzór autorski,
  • obsługa geodezyjna prac projektowych
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17