działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Linia nr 152, szlak Paczyna – Toszek Płd.

„Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii nr 152, szlak Paczyna – Toszek Płd., tor nr 1, km 5,603 do 9,666”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • projekty wykonawcze i powykonawcze w zakresie branży:
    – kolejowej i drogowej,
    – siec trakcyjna,
    – obiekty inżynieryjne,
    – srk – st. Paczyna, st. Toszek Północ,
  • dokumentacja geodezyjna.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17