działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Maciej Bobela

Maciej Bobela posiada wykształcenie wyższe – ukończył Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek: Budownictwo, specjalność: Drogi, Ulice i Autostrady na Politechnice Krakowskiej uzyskując tytuł mgr inż. (praca dyplomowa napisana na Uniwersytecie w Stuttgarcie), podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie Projektami – Project Management w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej, kierunek: Budownictwo, specjalność: Drogi Kolejowe, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansami firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wraz z Ecole de Management de Normandie oraz AESE Business School uzyskując tytuł MBA. Posiada Międzynarodowy Certyfikat International Project Management Association Polska – Certified Project Management Associate oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach drogowej, kolejowej oraz konstrukcyjno – budowlanej.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17