działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Projekt części powierzchniowej nowej kopalni węgla kamiennego w obszarze Oświęcim Polanka 1

„Projekt części powierzchniowej nowej kopalni węgla kamiennego w obszarze Oświęcim Polanka 1”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • Projekt koncepcyjny w zakresie branży:
  – torowa z odwodnieniem,
  – drogowa – przejazdy kolejowe,
  – srk,
  – siec trakcyjna,
  – elektryczne ogrzewanie rozjazdów,
  – telekomunikacyjna,
  – energetyka nietrakcyjna oświetlenie i zasilanie,
  – budowlanej – Budynek Nastawni,
  – odwodnienie bocznicy,
 • Projekt budowany i wykonawczy w zakresie branży:
  – torowa z odwodnieniem,
  – drogowa – przejazdy kolejowe,
  – srk,
  – siec trakcyjna,
  – elektryczne ogrzewanie rozjazdów,
  – telekomunikacyjna,
  – energetyka nietrakcyjna oświetlenie i zasilanie,
  – budowlanej – Budynek Nastawni,
  – odwodnienie bocznicy,
  – wkład do PZT,
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • Dokumentacja powykonawcza,
 • Nadzór autorski.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17