działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii 141, odc. Zabrze Makoszowy – Zabrze Makoszowy Kopalnia

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej na linii Nr 141, odcinek Zabrze Makoszowy – Zabrze Makoszowy Kopalnia km 16,076 – 18,962”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • koncepcja,
  • projekt budowlany w zakresie branży:
    – torowej,
    – srk,
  • pozwolenie na budowę.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17