działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Przebudowa stacji Bytom – Karb

„Przebudowa stacji Bytom – Karb celem umożliwienia dalszego podnoszenia torów i rozjazdów z tytułu szkód górniczych w km 20,0 do 21,8 dla potrzeb KW S.A. Oddział KWK „Bobrek – Centrum”.

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem umowy to prace w branży kolejowej:
– rozbiórka budynku i przebudowa budynku przekaźnikowni BK,
– przebudowa urządzeń srk,
– roboty elektroenergetyczne,
– przebudowa urządzeń teletechniki,
– przebudowa sieci trakcyjnej,
– roboty ziemno – torowe PKP – 4,6 km,
– roboty ziemno – torowe – tor wąski – 1,5 km
– rozbiórka i zabudowa 9 rozjazdów.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17