działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nastawniach DTC i DTA

„Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nastawniach DTC i DTA oraz odtworzenie posterunku odgałęźnego Okradzionów z przebudową układu torowego i sieci trakcyjnej w stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa w ramach projektu inwestycyjnego pn: „Prace na południowo – wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami na liniach kolejowych nr 154, 171, 661”

W ramach inwestycji wykonano:
Nawierzchnia kolejowa:

 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa
  – tor 620a S49 podkłady drewno miękkie dł. 189 mb;
  – rozjazd nr 576 S49 1:9 R190,
  – rozjazd nr 605 S49 1:9 R190,
  – rozjazd nr 623 S49 1:9 R190,
  – wstawka między rozjazdami nr 576 a 605,
  – wymiana rozjazdów – 13 szt.,
  – zabudowa wstawek,
  – wymiana torów na długości ok. 1,3 km,
 • p.o. Okradzionów
  – wymiana rozjazdów – 6 szt.,
  – zabudowa wstawek,
  – wymiana torów na długości ok. 3,3 km,
  – wymiana podrozjazdnic w 35 rozjazdach,
  – likwidacja torów i rozjazdów.

Branża SRK:

 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTA
  – zabudowa systemu srk typu MODEST GEMINI,
  – zabudowa systemu zasilania urządzeń SUZ-2M produkcji MONAT,
  – zabudowa sygnalizatorów,
  – zabudowa napędów zwrotnicowych typu SIEMENS S700,
  – zabudowa urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów,
  – blokady liniowe.
 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTC
  – zabudowa systemu srk typu MODEST GEMINI,
  – zabudowa systemu zasilania urządzeń SUZ-2M produkcji MONAT,
  – zabudowa sygnalizatorów,
  – zabudowa napędów zwrotnicowych typu SIEMENS S700,
  – zabudowa urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów,
  – blokad stacyjna.
 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTB
  – zabudowa systemu srk typu MODEST GEMINI,
  – zabudowa systemu zasilania urządzeń SUZ-2M produkcji MONAT,
  – zabudowa wskaźników W24 na sygnalizatorach,
  – zabudowa urządzeń kontroli niezajętości torów oparte na licznikach osi produkcji FRAUSCHER,
  – zabudowa blokad liniowych,
  – blokad stacyjna.
 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTB 11
  – zabudowa urządzeń kontroli niezajętości torów oparte na licznikach osi produkcji FRAUSCHER,
 • podg. Kozioł
  – blokady liniowe typu Eap-94 relacji Kozioł – DTA
 • podg. Przemiarki
  – blokady liniowe typu Eap-94 relacji Przemiarki – DTA

Branża Elektroenergetyczna:

 • p.o. Okradzionów
  – zabudowa oświetlenia,
  – zabudowa EOR w 6 rozjazdach.
 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTA
  – zabudowa oświetlenia,
  – zabudowa EOR w 12 rozjazdach.
 • stacja Dąbrowa Górnicza Towarowa okręg nastawczy DTC
  – zabudowa oświetlenia,
  – zabudowa EOR w 38 rozjazdach.

Branża Sieć trakcyjna:

 • Linia nr 154
  – zabudowa nowej sieci trakcyjnej o dł. ok 2,4 km,
  – demontaż sieci trakcyjnej o dł. ok. 0,9 km,
  – likwidacja 6 słupów i zabudowa 2 słupów.
 • Linia nr 661 Okradzionów – Kozioł
  – przebudowa sieci trakcyjnej,
  – demontaż sieci trakcyjnej,
  – zabudowa 11 sztuk fundamentów betonowych,
  – zabudowa 7 słupów.

Branża Teletechniczna:

 • Przebudowa kabli PKP Utrzymanie nastawnia DTA,
 • Przebudowa kabli PKP Utrzymanie nastawnia DTC,
 • Telekomunikacyjna TVU SKP i monitoring na byłym post. Okradzionów,
 • Budowa TVU dla SKP,
 • Budowa kabla światłowodowego,
 • Budowa kabla miedzianego,
 • Wyprowadzenie par z istniejącego kabla miedzianego.

Roboty ogólnobudowlane:

 • Rozbiórka nastawni DTC wraz z uprzątnięciem terenu,
 • Rozbiórka posterunku zwrotnicowego nr 12 wraz z uprzątnięciem terenu,
 • Budowa kontenera technologicznego w km 15,120 w rejonie podg. Okradzionów celem umieszczenia urządzeń SRK w kontenerze,
 • Rozbiórka starej nastawni DTA,
 • Budowa budynku nastawni DTA w km 17,360 wraz z wykończeniem i wyposażeniem
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17