działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom

„Wykonanie przebudowy mostu w torze nr 2 w km 73,101 oraz przebudowy peronów w torze nr 1 i 2 na odcinku Koniecpol – Częstochowa Stradom linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • Dokumentacja wykonawcza w branży: energetycznej, peronowej, teletechnicznej, sieć trakcyjna,
  • Dokumentacja powykonawcza,
  • Dokumentacja powykonawcza w zakresie geodezyjno – kartograficznym wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
  • Certyfikacja urządzeń i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz składników interoperacyjności i podsystemów.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17