działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Rewitalizacja linii kolejowej nr 62 na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Sosnowiec Dańdówka

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 62 na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Sosnowiec Dańdówka w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno Sosnowiec Płd.”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

  • Dokumentacja wykonawcza w branży: elektroenergetycznej nn, sieć trakcyjna, torowa i podtorowa).
  • Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy,
  • Pełnienie funkcji Koordynatora projektów branżowych w branży (energetyka, torowa),
  • Wykonanie projektów powykonawczych.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17