działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Rewitalizacji linii kolejowej nr 171 na odc. Dąbrowa Górnicza Towarowa – Dąbrowa Górnicza Wschodnia oraz 661 na szlaku Dąbrowa Górnicza Towarowa – podg Kozioł

„Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 171 na odcinku Dąbrowa Górnicza Towarowa – Dąbrowa Górnicza Wschodnia oraz linii nr 661 na szlaku Dąbrowa Górnicza Towarowa – podg Kozioł”

W ramach inwestycji wykonano:
Roboty branży energetycznej:

 • Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej,
 • Przebudowa oświetlenia zewnętrznego podg. Kozioł,
 • Przebudowa systemu ogrzewania rozjazdów na podg. Kozioł – Dąbrowa Górnicza Wschodnia,
 • Demontaż i montaż przy torowych urządzeń eor na st. Dąbrowa Górnicza Towarowa rejon DTA.

Sterowanie ruchem kolejowym:

 • Stacja Dąbrowa Górnicza towarowa DTA
  – demontaż i montaż istniejących napędów zwrotnicowych,
  – demontaż i ponowny montaż istniejących elementów przy torowych (czujniki) liczników osi,
  – demontaż i ponowny montaż istniejących elektromagnesów torowych shp.
 • Podg Kozioł
  – Zabudowa napędów zwrotnicowych typu SIEMENS S700,
  – Przebudowa obwodów kontroli nie zajętości obwodów torowych,
  – Wymiana elektromagnesów shp,
  – Wymiana sygnalizatorów.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17