działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Roboty awaryjne na torach PKP

„Wykonanie robót awaryjnych na torach PKP na liniach:

– Dabrowa górnicza Ząbkowice – Kraków tor nr 1 i 2 w km 12,100 do 13,000;
– Dorota – Jęzor – Brzezinka w km 1,400 do 2,300;
– Dabrowa Górnicza Towarowa – p. odg. Panewnik tor nr 1 i 2 w km 17,200 do 18,200;
– Kazimierz – Maczki w km 3,100 do 4,000;

Tor dojazdowy ze stacji Sosnowiec Maczki do bocznicy Euroterminal Sławków w km 0,000 do 0,700 znajdujących się w zasięgu wpływów eksploatacji KWK „Kazimierz – Juliusz”.

Zakres robót obejmował:

– roboty torowe – podnoszenie toru na tłuczniu, wyładunek tłucznia, wymiana 100 szt. podkładów staro użytecznych, nasuwanie podkładów na oś 150 szt., jednorazowa naprawa toru w km 1,700 – 2,200, inne roboty towarzyszące typu: transporty wewnętrzne, za i wyładunki, roboty pomiarowe, pomiary powykonawcze.
– roboty sieciowe – podnoszenie sieci trakcyjnej wraz z nadbudową nadstawek, regulacja sieci trakcyjnej, pomiary powykonawcze.
– roboty teletechniczne – odbudowa kabla teletechnicznego na odcinku 585 mb, wykonanie złącza kablowego i dwóch złącz przelotowo – równoległych w celu włączenia nowego odcinka kabla i wyłączenia starego odcinka kabla, wykonanie przepustu pod drogą, wykonanie pomiarów przed i powykonawczych.
– naprawa i zabezpieczenie wiaduktu kolejowego przy ul. Skwerowej w Sosnowcu.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17