działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 492 Ważne Młyny

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 492 Ważne Młyny – granica województwa”.
W ramach przedmiotowego zadania wykonano prace obejmujące swoim zakresem:
– przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
– przebudowę urządzeń elektroenergetycznych,
– nawierzchnię przejazdu kolejowego.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17