działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Szkody górnicze w torach PKP

„Wykonanie naprawy torów PKP w ramach usuwania szkód górniczych na linii:
– Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków w km 12,600 – 11,600 (tor nr 1 i tor nr 2),
– Dorota – Jęzor – Brzezinka w km 1,900 – 1,000,
– tor dojazdowy ze stacji Sosnowiec Maczki do bocznicy CZH Sławków w km 0,200 – 1,200.
Zakres robót obejmował:
– opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej zgodnej z zatwierdzonym projektem budowlanym (Decyzja Nr 88/2005 z dnia 8.06.2005 r.),
– roboty ziemno – torowe (podnoszenie torów),
– przebudowa urządzeń sieci trakcyjnej,
– przebudowa urządzeń srk,
– przebudowa telekomunikacji,
– wydłużenie przepustów,
– wykonanie przypór.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17