działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Zakończenie robót na st. Sławków LHS

10.12.2018 r. firma ELKOL podpisała protokół zakończenia robót w ramach realizacji zadania pn.: „Zabudowa komputerowych urządzeń srk na st. Sławków LHS”. Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu:

  • 1340 mb torów nowo zlokalizowanych,
  • zabudowę 4 sztuk rozjazdów,
  • przejazd drogowo – kolejowy,
  • odwodnienie torowiska,
  • kanalizację deszczowa 1240 mb,
  • oświetlenie stacji, w tym: 36 sztuk masztów 18 m, 89 sztuk słupów oświetleniowych dwu i trzy ramiennych 12 m oraz 4 sztuki słupów oświetleniowych 10 m,
  • budynek nastawni dysponującej wraz z instalacjami i przyłączami o kubaturze 2465 m3.

Powyższe prace zwiększą możliwości przeładunkowe stacji – dostępność do istniejących placów oraz możliwości lokalizacji nowych miejsc przeładunku towarów. Poprawią również bezpieczeństwo pracowników i efektywność prowadzenia prac manewrowych w nocy i warunkach pogorszenia widoczności na stacji. Budynek nastawni wraz z zapleczem socjalnym  wprowadza nową jakość w pracy dyżurnych i grup manewrowych. Jakość zastosowanych materiałów, wykonanie jak i zaimplementowane rozwiązania techniczne gwarantują długie i niezawodne eksploatowanie obiektu przy zachowaniu założonych parametrów użytkowych.

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17