działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

CPK – umowa ramowa

Elkol Sp. z o.o. jako Lider konsorcjum wraz z firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. podpisał umowę ramową z Centralnym Portem Komunikacyjnym sp. z o.o. na „Opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to m.in.:

  1. prace przedprojektowe, w tym prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  2. prace i usługi projektowe związane z przygotowywaniem dokumentacji koncepcyjnych, budowlanych (w tym projektów budowlanych i wykonawczych) oraz innej niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót;
  3. usługi doradztwa specjalistycznego, w tym sporządzenie opracowań geodezyjnych, geodezyjno-prawnych oraz operatów szacunkowych na potrzeby wyceny wartości nieruchomości;
  4. usługi doradztwa technicznego, w tym opracowywanie dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac projektowych lub budowlanych;
  5. usługi nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją w toku realizowanych robót budowlanych;
  6. usługi wsparcia merytorycznego i technicznego w toku prowadzonych postępowań administracyjnych i innych procesów koniecznych do uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych aktów administracyjnych wraz z możliwością pełnienia funkcji pełnomocnika przez członków personelu Wykonawcy;

https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/spolka-cpk-podpisala-rekordowa-umowe-ramowa-na-projektowanie-inwestycji-kolejowych?path=1068

Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17