działamy na rynku usług projektowych i budowlanych branży kolejowej od 1988 roku

Nasza siedziba

ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom

Fundusze Europejskie

Szybka Kolej Regionalna Tychy

„Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza Etap I Tychy Miasto – Katowice”

Zakres prac objętych przedmiotem umowy to:

 • dokumentacja projektowa w czterech obiektach:
  – adaptacja istniejącego przystanku Tychy Zachodnie,
  – budowy przystanku osobowego Tychy al. Bielska,
  – budowy przestanku osobowego Tychy ul. Grota Roweckiego,
  – budowy przystanku osobowego Tychy Lodowisko
 • dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami na budowę w branżach:
  – projekt peronów i regulacji torów,
  – projekt odwodnienia torowiska i peronów,
  – projekt schodów z murami oporowymi,
  – projekt wind,
  – projekt wiat peronowych dla podróżnych, wygrodzeń, tablic reklamowych, koszy dla śmieci,
  – projekt wiat dla rowerów,
  – projekt dojść dla pieszych,
  – projekt schodów skarpowych i chodnika,
  – projekt pochylni rowerowej,
  – projekt remontu istniejącej kładki dla pieszych wraz ze schodami,
  – projekt przebudowy sieci trakcyjnej,
  – projekt sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją kablową,
  – projekt przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK),
  – projekt montażu monitoringu wraz z zasilaniem,
  – projekt systemu Informacji Pasażerskiej ON – LINE wraz z zasilaniem,
  – projekt montażu automatów biletowych wraz z zasilaniem,
  – projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem,
  – projekt wycinki zieleni.
Skontaktuj się z nami

ul. Arki Bożka 25,
41-902 Bytom

tel. 32 438-19-01

e-mail: elkol@elkol.pl

Wideo konferencja:
vc@elkol.onmicrosoft.com

Regon: 008135550

NIP: 634-019-83-17